Değerlendirme Süreci

Başvuran projelerin değerlendirilmesi her kategori için farklı bir kontrol listesine göre yapılacaktır (bkz. Yarışma Kural Kitapçığı “Değerlendirme Kriterleri” bölümü ).

Belirlenen değerlendirme gününde ise firma yetkililerinin de hazır bulunması, kendilerine verilecek süre içinde aday gösterdikleri proje/projeler ile ilgili kısa bir sunum yapmaları ve seçici kurul üyelerinin sorularını cevaplandırmaları gerekmektedir.

Kazananlar jürinin uygun göreceği prosedür ve derecelendirme yöntemlerine göre belirlenecektir. Jürinin kararları nihaidir ve itiraz edilemez. “Değerlendirme Kriterleri” bölümünde, projelerin kategorilere ayrılmasına yardımcı olacak bir değerlendirme formu mevcuttur. Başvuruların gerçek beceri ve performanslara dayalı olması büyük önem taşımaktadır.

Projelerle ilgili her türlü gizli bilgi sadece jüri üyeleriyle paylaşılmak üzere başvuru esnasında açık bir şekilde belirtilmelidir.