Yarışmaya Katılım Şekli

Yarışma başvurusu iki ayaktan oluşmaktadır.

Ön Kayıt

Proje Teslimi

Aşağıda belirtilen kurallara uygun dökümanların iletilmesinin ardından projeler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Yarışma sekreteryası ve Rigips Türkiye ön kayıtla gelen başvuruların, koşullara uygun olup olmadığını kontrol edecek ve “Proje Teslim Dosyaları”nın temini için jüri değerlendirmesine katılacak proje yetkililerine internet ortamında yazılı dönüş yapacaktır. Ön kayıt için gerekli olan dökümanlar Rigips Türkiye tarafından bu broşürde aşağıdaki dosyalarla paylaşılmıştır.
1 başvuru formu
1 proje tanıtım formu
Belirlenen kurallara uygun dokümanların iletilmesinin ardından projeler değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Başvuru formundaki zorunlu alanların tamamı doldurulmuş olacak ve imza atmadan önce el yazısıyla “kuralları okudum ve kabul ediyorum” yazılacaktır. Başvuru formu ve proje tanıtım formu (proje başına her iki formdan da birer adet olmak üzere) 14 Ağustos 2015 saat 17.00’a kadar yarışma sekreteryasına faks, posta ya da eposta yoluyla teslim edilmelidir.

Ön kayıt aşamasını geçen yarışmacılar, 9 Ekim 2015, Cuma günü, saat 17.00’a kadar aday gösterdikleri projelerini; “Proje Teslim Dosyaları” bölümünde belirtilen tüm dökümanları basılı dosya ve CD içinde yarışma sekreteryasına teslim etmeleri gerekmektedir.